با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره دو روزه قوانین خاص آیین دادرسی مدنی

«آیین دادرسی مدنی»

اولین جلسه از کلاس دوره دو روزه قوانین خاص آیین دادرسی مدنی از سـاعت 10 صبح امـروز، جمعه 1 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط استاد ترکمن تدریس میشود.
برچسب ها: تصاویری از دوره دو روزه قوانین خاص آیین دادرسی مدنی