با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از کارگاه جمع بندی، نکته گویی آموزش تست زنی پیشرفته


«حقوق مدنی»


کلاس حقوق مدنی کارگاه جمع بندی، نکته گویی آموزش تست زنی پیشرفته از سـاعت 10 امـروز، دوشنبه 13 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر بیات تدریس می شود


برچسب ها: تصاویری از کارگاه جمع بندی نکته گویی آموزش تست زنی پیشرفته