با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98

«آیین دادرسی کیفری»


کلاس آیین دادرسی کیفری دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، پنجشنبه 16 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود
«حقوق مدنی»


کلاس حقوق مدنی دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، دوشنبه 13 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود
«حقوق تجارت»


کلاس حقوق تجارت دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه 12 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد ارشدی تدریس می شود«اصول فقه»


کلاس اصول فقه دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 11 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر حسین پور تدریس می شود
«آیین دادرسی مدنی»


کلاس آیین دادرسی مدنی دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، جمعه 10 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود

برچسب ها: تصاویری از دوره 2 آموزش تست زنی وکالت 98