با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت


«حقوق جزا»


کلاس حقوق جزا کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت از سـاعت 9 امـروز، سه شنبه 30 مهر ماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 5 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود


 


«حقوق مدنی»


کلاس حقوق مدنی کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت از سـاعت 9 امـروز، دوشنبه 29 مهر ماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 5 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود
«اصول فقه»


کلاس اصول فقه کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت از سـاعت 15 امـروز، یکشنبه 28 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 5 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود
«آیین دادرسی مدنی»


کلاس آیین دادرسی مدنی کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت از سـاعت 9 صبح امـروز، یکشنبه 28 مهر ماه آغاز و تا ساعت 14 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 5 ساعت است که توسط دکتر سید جعفری تدریس می شود

برچسب ها: تصاویری از کارگاه بررسی و تحلیل سوالات 5 سال اخیر آزمون وکالت