با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره یک روزه مرور و جمع بندی مباحث پر اهمیت اصول فقه

دوره یک روزه مرور و جمع بندی مباحث پر اهمیت اصول فقه از سـاعت 10 امـروز، پنجشنبه 25 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.


برچسب ها: دوره یک روزه مرور و جمع بندی مباحث پر اهمیت اصول فقه