با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از اردوی سوم 22 روزه وکالت 98

«حقوق ثبت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق ثبت (کارگاه نکته گویی ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه) اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 9 امـروز، شنبه 4 آبان ماه آغاز و تا ساعت 19 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط دکتر کریمی منفرد تدریس می شود«فقه»


اوليـن جلسه کلاس فقه (کارگاه نکته گویی ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه) اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 9 امـروز، سه شنبه 30 مهر ماه آغاز و تا ساعت 19 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود


 


«آیین دادرسی کیفری»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، پنجشنبه 25 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود


 «حقوق مدنی»


اوليـن جلسه کلاس حقوق مدنی اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 20 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 50 ساعت است که توسط دکتر ترکمن تدریس می شود


 «آیین دادرسی مدنی»


اوليـن جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، چهارشنبه 17 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط استاد قائم مقامی تدریس می شود
«حقوق جزا»


اوليـن جلسه کلاس حقوق جزا اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 13 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر غلامی تدریس می شود

«اصول فقه»


اوليـن جلسه کلاس اصول فقه اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، چهارشنبه 10 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 30 ساعت است که توسط دکتر حسین پور شرفشادتدریس می شود
«حقوق تجارت»


اوليـن جلسه کلاس حقوق تجارت اردوی سوم 22 روزه وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، شنبه 6مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 40 ساعت است که توسط دکتر کمیجانی تدریس می شود


برچسب ها: تصاویری از اردوی سوم 22 روزه وکالت 98