با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست دوره سوم آمادگی وکالت 98

«حقوق جزا»


کلاس نکته و تست حقوق جزا دوره سوم آمادگی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه 21 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر فرهی تدریس می شود«اصول فقه»


کلاس نکته و تست اصول فقه دوره سوم آمادگی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 16 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شودبرچسب ها: تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست دوره سوم آمادگی وکالت 98