با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از کلاس نکته و تست دوره اول آمادگی وکالت 98«آیین دادرسی کیفری»


 کلاس نکته و تست آیین دادرسی کیفری دوره اول  آمادگی وکالت 98 از سـاعت 10 امـروز، سه شنبه 16 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود

برچسب ها: تصاویری از کلاس نکته و تست دوره اول آمادگی وکالت 98