با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر کلاس 1 روزه تحلیل سوالات 10 سال اخیر اصول فقه آزمون وکالت

«اصول فقه»


کلاس 1 روزه تحلیل سوالات 10 سال اخیر اصول فقه آزمون وکالت از سـاعت 10 امـروز، پنجشنبه 11 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.


برچسب ها: کلاس 1 روزه تحلیل سوالات 10 سال اخیر اصول فقه آزمون وکالت