با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 آغاز شد


ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 آغاز شد

مهلت ثبت نام: زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ لغایت روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ می باشد

زمان برگزاری آزمون: ۸ آذرماه ۱۳۹۸ می باشد

 برچسب ها: ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1398 آغاز شد