با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری/استعداد تحصیلی

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«استعداد تحصیلی»

از ساعت 10 صبح امروزسه شنبه 3 اسفند ماه 95، کلاس استعداد تحصیلی از دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری 96 با حضور استاد قوی پنجه آغاز گردیده وتا ساعت 20 امشب ادامه دارد.

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«متون فقه خصوصی»

از ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 2 اسفند ماه 95، کلاس متون فقه خصوصی از دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری 96 با حضوردکترحق پرست آغاز گردیده وتا ساعت 20 امشب ادامه دارد.

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.
آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«متون فقه جزایی»

از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه 2 اسفند ماه 95، کلاس متون فقه جزایی از دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری 96 با حضور استاد بنی صدر آغاز گردیده وتا ساعت 19 امشب ادامه دارد.

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«حقوق مدنی»

با حضور جناب آقای دکتربیات از ساعت 10 صبح امروزیکشنبه 1 اسفند ماه 95، کلاس حقوق مدنی از دوره نکته و تست آغاز گردیده وتا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«حقوق جزا»

با حضور جناب آقای دکتررستمی از ساعت 10 صبح امروز شنبه 30 بهمن ماه 95، کلاس حقوق جزا از دوره نکته و تست آغاز گردیده وتا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.
آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«حقوق تجارت»

با حضور جناب آقای دکتر قربانی مدرس حقوق تجارت از ساعت 10 صبح امروز شنبه 30 بهمن ماه 95، کلاس حقوق تجارت از دوره نکته و تست آغاز گردیده وتا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.


آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«جرم شناسی»

از ساعت 10 صبح دیروز جمعه 29 بهمن ماه 1395 ، کلاس جرم شناسی از دوره نکته وتست آمادگی آزمون دکتری 96 باحضور جناب آقای دکتر رایجیان برگزار گردیده و تا ساعت 20 دیشب ادامه یافت. مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«آیین دادرسی کیفری»

از ساعت 10 صبح امروز، پنج شنبه 28 بهمن ماه 95 ، کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری 96

با حضور جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان برگزار گردیده و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.

آغاز دوره نکته و تست آمادگی دکتری 96
«زبان عمومی»

از ساعت 10 صبح امروز چهار شنبه 27 بهمن ماه سال جاری ، کلاس نکته و تست زبان عمومی از دوره ی نکته و تست آمادگی دکتری 96 با حضور استاد ترقی تشکیل گردیده و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .

مدت این کلاس 10 ساعت می باشد.


برچسب ها: آغاز دوره نکته و تست آمادگی آزمون دکتری