با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
گام های واپسین موفقیـت


گام های واپسین موفقیـت
سالی را چون رهبانان کوه نشین وزاهدان معتکف، رنجبرانه، بریده از همه ی خوشی ها و . . . دل سپرده ی کتاب ها و نیوشای کلام سرآمدان تعلیم علم حقوق و حضور در هر چه کلاس، ازسر گذراندید .
روزان و شبان ی که با دلشـــوره ها و تب وتاب هـــــای ویژه ش در سیاه چاله ی زمان گم گشتند و ساعاتی که با همـه ی طـولانی بودن شان، به شـهابی گذرا در ســـــــپـهر زمان، ماننده شدند تا به این « لحـــــــــــــــــظه» برسید . . . به « خط پایان » ی که نیمچه قدمی مانده به آن . . . که آن هم شتابنده تر ازآنچه به فکر آید، می گذرد .
صبح جمعه ی پنجــــم آذر ماه، اگر چه پگاهی چون بامدادان دیگر آدینه هاست، اما بی تعارف، دلهــــــــــــــره یی ناخواسته را همنشین آنانی می کند که بلندای « آرزو » شان، پوشیدن « قبا » ی « عد ل» گستری و « داد » ستانی است و برتخت نشاندن « حقیقت » و روشن کردن چشم ملک عدالت .
و . . . ما به راه آنکه در روز « سرنوشت »، توانمـــــــــندی تان در تحــــــریر نامه ی « قبولی »، بیش ازآنی شود که گمان دارید ، نکاتی چند ازباب یاوری و یادآوری،گوشــــــزدمی کنیم. باشد که جایگزین گوشه ی ذهن تان کنید برای کاربست آن ها و هموار کردن طــــــــــــــــــریق « توفیق » .

الف : شب پیش از آزمون وکالت

ازبعد ازظهر، مطالعه خود را به طور کامل متوقف کرده حتی ازنگاه گذرا به کتاب یا جزوه و . . . جدا" خودداری کنید .
به تفریح و سرگرمی مورد علاقه تان بپردازید تا دغدغه تان برای امتحان به میزان قابل توجهی کاسته شود .
در صورت امکان ، به استخر بروید و ساعتی را به شنا کردن بپردازید .این ورزش، نقش انکار ناپذیری در آرامش اعصاب وکاهش استرس شما دارد .
مسیر خانه تامحل برگزاری آزمون را زمان سنجی کنید تا صبح آزمون با تنظیم ساعت حرکت ، دلشوره ی تاخیرنداشته باشید .
شام را ساعاتی زودتر ازعادت همیشگی تان صرف کنید .
غذایی مناسب که موجب خوابی راحت و عمیق شود ، میل کرده و ازتنـــــاول خوراک های چرب و سنگین پرهیز نمایید .
زودتر ازشب های دیگر و ترجیحا" تاساعت 10شب به رختخواب بروید. این عمل موجب می شود تا استراحتی کامل داشته و صبح بدون داشتن احساس خستگی ازخواب برخیزید .

ب : صبــــــح روز آزمون

ساعت 6 بامداد بیدارشوید .
حتما" دوش بگیرید .
صبحانه راکامل ودر آرامش میل کنید .
به هیچ وجه ناشتا ، سر جلسه امتحان نروید .
قبل از حرکت به محل آزمون ، وسایل مورد نیازتان را وارسی کنید تا خاطرتان آسوده شود .
مداد مشکی ب 6 ، مداد تراش ، پاک کن ، کارت ملـــــی یا شــــــــناسنامه ، کارت ورود به جلسه آزمون ، وسایلی هستند که باید همراه داشته باشید .
هیچگونه کتاب ، جزوه ، یادداشت و . . . همراه نداشته باشید .
حداقل 30 دقیقه قبل ازشروع آزمون در محل برگزاری امتحان ، حضور یابید .
به هیچ وجه در باره منابع مطالعاتی با دیگران گفت وگو نداشته باشید و ازهر گونه مطالعه اجمالی و مرورگونه، خودداری کنید.
با دریافت کد داوطلبی ، با آرامش صندلی خود را یافته و مستقرشوید .
با دریافت پرسش نامه وقبل از شروع آزمون ، روی اعتماد به نفس واعصاب خود تمرکزکرده و برآن کنترل کامل داشته باشید.
با شروع آزمون، 2 تا 3 دقیقه را صرف مطالعه پرسش ها نموده وازعلامت زدن سریع گزینه ها، اجتناب کنید مگر آن که به درست بودن گزینه انتخابی ، اطمینان صددرصد داشته باشید .
پاسخگویی به سئوالات را از دروسی آغازکنید که تسلط و اشراف کامل و کافی برآن ها دارید .
اگر پاسخگویی را با درسی آغازکردید که جواب های تان علیرغم تسلط تان برآن درس، در حد مورد انتظارتان نبود ، خود را نبازید و روحیه تان را حفظ کنید وبا گفتن جمله ی « من که با تسلط کافی براین درس، نتوانستم ازپس پاسخگویی برآیم ، پس وای به حال رقبایی که از وضعیت مطلوب من، برخوردار نیستند »، به آرامش روحی و بازیابی ا عتماد به نفس تان ، دست یابید .
برای جواب گویی به هر درس، 15 دقیقه وقت بگذارید و5 دقیقه را هم برای مرور وبازنگری پاسخ ها ی تان، تخصیص دهید .
از سئوالاتی که برای تان ناآشنا بوده یا اطلاعی نسبت به آن ها ندارید ، به سرعت عبورکنید وآن ها را با نشانه یی خاص ، علامت گذاری کنید تا درزمان کنترل مجدد جواب ها، به این پرسش ها نپردازید .
سئوالاتی را که طولانی، وقت گیر و یا نیازمند تفکر بیشتر هستند، پس ازپاسخگویی به پرسش های دیگر، مورد بازخوانی و ارزیابی، قرار دهید .
و . . . بدانید که مهم ترین فاکتـــــــور ها برای موفقیت، همــــــــــانا، « دقت، تمرکـــــــــــــــز، ســـــــــــــرعت عمل و توکل بر خداوند » است .

با ایمانی راسخ به این باور که همه ی توش و توان و اندیشه های مان را به کار گرفته ایم تا درمقام یاوری همیشه همراه، فروزنده ی فانوســـــی باشیم روشنا بخش راه تان برای دستــــــــیابی به « اوج » دل خواسته تان، بر رواق این «آرزو » ایستاده ایم که فیروزی همه ی شمایان در فراچنگ آوردن ردای وکالت را توتیای چشم کنیم و رخت خستگی سالی را ازتن به درساخته و مهیای تلاشی دیگر ازسر جان شویم برای «آموخت» و «مدد»کردن یاران و دیگران ی که به شوقی مشابه ،گام در اول راه می نهند .


حق نگهدار . . . مولا یاورتان

جهت شنیدن آخرین توصیه های موسسه برای قبولی در آزمون وکالت کلیک نمایید.
برچسب ها: گام های واپسین موفقیـت