با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل هاي صوتی کلاس های دوره سوم تست زنی وکالت 95

دوره سوم آموزش تست زنی درپایان راه

با تشکیل کلاس آموزش تست زنی صحیح حقوق تجارت به مدرسی آقای دکتر قربانی که از ساعت 10 صبح امروز یکشنبه بیست وسوم آبانماه سال جاری ، شروع و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، دوره سوم آموزش تست زنی صحیح ویژه آزمون وکالت 95 به پایان راه رسیده و چهارمین و آخرین دوره آن از 26 آبانماه شروع می شود.


آموزش تست زنی صحیح حقوق جزا

آقای دکتر رستمی از ساعت 10 صبح امروز شنبه بیست ودوم آبانماه ، آموزش روش تست زنی صحیح حقوق جزا از سومین دوره این کلاس ها رابرای داوطلبان آزمون وکالت 95 ، آغاز نموده اند که تا ساعت 20 امشب به طول می انجامد.

تصاویر و فایل هاي صوتی کلاس های دوره سوم تست زنی وکالت 95


حقوق مدنی

سومین دوره آموزش تست زنی صحیح ویژه وکالت 95روزهای واپسین را سپری می کند

استاد شعبانی از ساعت 10 بامدادامروز(پنج شنبه بیستم آبانماه) ، باحضور در کلاس ، تدریس روش تست زنی صحیح، حقوق مدنی را برای داوطلبان شرکت در آزمون وکالت 95 ، آغاز نموده اند. این کلاس تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت . با توجه به اینکه مدت این کلاس 20 ساعت می باشد ،ادامه آن ، فردا جمعه بیست ویکم آبانماه ، از ساعت 10:30 صبح الی 20:30 شب پیگیری می شود.

یادآور می شود با برگزاری کلاس های حقوق تجارت و حقوق جزا در روزهای آتی ، پرونده سومین دوره آموزش تست زنی صحیح بسته خواهد شد.


تصاویر و فایل هاي صوتی کلاس های دوره سوم تست زنی وکالت 95


آیین دادرسی مدنی


از ساعت 10صبح امروز چهارشنبه نوزدهم آبانماه سال جاری، آقای دکتر عمروانی تدریس تست زنی صحیح آیین دادرسی مدنی از سلسله کلاس های سومین دوره آموزشی تست زنی صحیح ویژه وکالت 95 را آغاز نموده اند. این کلاس که به مدت 10 ساعت برگزار می شود تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.

آغاز سومین دوره آموزش تست زنی صحیح ویژه وکالت95


آیین دادرسی کیفری


کلاس آموزش صحیح تست زنی آیین دادرسی کیفری از دوره سوم آموزش صحیح تست زنی ویژه وکالت 95 با تدریس آقای دکتر کامفر از ساعت 15 امروز دوشنبه هفدهم آبان ماه سال جاری تشکیل و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت .

این کلاس که مدت آن 10 ساعت می باشد ،فردا سه شنبه هجدهم آبان ماه از ساعت 9 صبح الی 14 بعد از ظهر ،پی گرفته می شود.

آغاز سومین دوره آموزش تست زنی صحیح ویژه وکالت95

اصول فقه


با تدریس روش صحیح تست زنی اصول فقه به مدت 10 ساعتتوسط استاد بنی صدر، سومین دوره آموزش تست زنی صحیح ویژه وکالت 95 آغاز گردید.

این کلاس که از ساعت 9 بامداد امروز دوشنبه 17 آبان ماه شروع و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت ، فردا نیز از ساعت 15 بعد از ظهر الی 20 شب پیگیری می شود.


برچسب ها: سومین دوره آموزش تست زنی صحیح ویژه وکالت95