با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

قابل توجه شرکت کنندگان  آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

 

بدینوسیله به استحضار می رساند که کانون وکلای  دادگستری  استان بوشهر  به موجب مجوز کمیسیون  نیاز  به شماره 813 مورخ 21/ 4 /95  تعداد 40 نفر کارآموز برای سال 1395  پذیرش می نماید. که از این تعداد:

الف) 25درصد به سهمیه ایثارگرانی که موفق شوند 70درصد نمره آخرین نفر سهمیه آزاد را احراز نمایند  اختصاص می یابد.

ب) 25 درصد  سهمیه به افراد بومی که 80درصد نمره آخرین نفر سهمیه آزاد را احراز نمایند  و مابقی از بین سهمیه آزاد گزینش خواهند شد . چنانچه افراد مندرج در بندهای الف و ب  موفق به کسب حداقل نمره پیش بینی شده نگردند  از سهمیه آزاد جذب خواهد شد.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهربرچسب ها: قابل توجه شرکت کنندگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری استان بوشهر