با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
علی بهادری جهرمی از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ خبر دادعلی بهادری جهرمی با تأکید بر برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸، از تدوین «سند شایستگی» برای اعضای این مرکز خبر داد. جزییات این سند هنوز اعلام نشده استبرچسب ها: علی بهادری جهرمی از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ خبر داد