با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اسکودا قوانین و مقررات خاصِ مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۹۸ را اعلام کرد


سؤالات هریک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آرای وحدت رویه مرتبط طرح می‌شود

برچسب ها: اسکودا قوانین و مقررات خاصِ مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۹۸ را اعلام کرد