با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد


داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد شده‌اند می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه تاساعت ۲۴ روز شنبه ۵ مرداد ماه با مراجعه به سامانه:
  انتخاب رشته کنندبرچسب ها: آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد