با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دروس و ضرایب آزمون وکالت


دروس و ضرایب آزمون وکالت
نام درس ضرایب تعداد سوال
حقوق مدنی 3 20
آیین دادرسی مدنی 3 20
حقوق تجارت 2 20
حقوق جزا 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
اصول فقه 1 20
 برچسب ها: دروس و ضرایب وکالت , آزمون وکالت , دروس وکالت