با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
داوطلب عزیز!
درصورت تمایل به حصول اطمینان از کیفیت بالای تدریس اساتید(درصورتی که هرکلاس ظرفیت خالی داشته باشد)میتوانید با تکمیل فرم ذیل و پس از تماس همکاران واحد آموزش جلسه اول کلاس را بصورت رایگان شرکت نماییدکد دوره :
نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :
رشته :
مقطع :
تعداد دفعات شرکت در آزمون وکالت ورتبه :
نام شهر :
نام دروس درخواستی :