با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره (۵) ویژه آمادگی آزمون وکالت ۹۹ نکته گویی _تست زنی ( ۲۶بهمن )
دوره(۴)ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹(دوره جامع پلاس) ( ۱۲بهمن )
دوره (۳)آمادگی آزمون وکالت۹۹با تسهیلات ویژه(ظرفیت۲۳نفر) ( آخر بهمن )
دوره(۲)آمادگی آزمون وکالت۹۹ با تسهیلات ویژه جلسه اول کلاس های دوره (35 ساعت) رایگان می باشد. ( شروع: یکشنبه ۶ بهمن )
۱۵م.آزمون آزمایشی وکالت۹۹اینترنتی-نظ‌ارت استادبنی صدر ( ۲۵بهمن )
۲۰م. آزمون آزمایشی حضوری۱۰۰٪شبیه سازی وکالت۹۹در۱۵۰شهر ( ۹اسفند )
دوره جامع حقوق مدنی استادشعبانی (۳۴نفرتاتکمیل ظرفیت) ( ۱۲بهمن )
دوره جامع حقوق مدنی دکترقربانی (۲۹نفرتاتکمیل ظرفیت) ( ۱۸بهمن )
پشتیبانی مجازی و حضوری📉ویژه آماده سازی آزمون وکالت۹۹ ( ۱دی )
اردوی آموزشی ۲۲روزه آمادگی وکالت ۹۹ ( ۲اسفند )
کارگاه های حقوقی آزمونی(ارث،شرکت ها،اسنادتجاری،الفاظ و..) ( بهمن۹۸ )
دوره تکدرس آیین دادرسی مدنی استاد ترکمن ( نیمه دوم اسفند )
نکته گویی مفهومی—تست زنی موضوعی مجازی(آنلاین)وکالت۹۹ ( ۳اسفند )