با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :اسامی و رتبه های برخی از پذیرفته شدگان موسسه چتردانش در آزمون وکالت93 که فقط از بهمن ماه 92 تا روز آزمون وکالت93 از خدمات موسسه استفاده نموده اند

لیست پذیرفته شدگان در حال تکمیل می باشد...

عکس نام و نام خانوادگی کانون انتخابی رتبه