دوره 4 آمادگی آزمون وکالت 1401( 5 اسفند ماه )
دوره 3 آمادگی آزمون وکالت 1401( 30 بهمن ماه )
20 مرحله آزمون آزمایشی ویژه آزمون وکالت 1401 ( 6 اسفند )
کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 1400 (حضوری) ( بهمن ماه )
کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 1400 (مجازی) ( بهمن ماه )
دوره 1 آمادگی آزمون وکالت 1401(تکمیل ظرفیت) ( در حال برگزاری )
دوره 2 آمادگی آزمون وکالت 1401(تکمیل ظرفیت) ( در حال برگزاری )

12 مرحله آزمون آزمایشی ویژه کارشناسی ارشد 1401 ( در حال برگزاری )
دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1401(تکمیل ظرفیت) ( در حال برگزاری )

دوره آمادگی آزمون دکتری 1401 ( در حال برگزاری )

کارگاه‌های کاربردی موسسه چتردانش زمستان 1400 ( در حال برگزاری )
کارگاه های کاربردی موسسه چتردانش پاییز 1400 ( اتمام دوره )
اخبار روز